เลือกหน้า

วันที่ 22 มีนาคม 2566

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินพร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานได้เดินทางไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน