เลือกหน้า
กำหนดวัน-เวลา-สถานที่สอบท้องถิ่น

?
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th
เทศบาลตำบลสูงเนิน