Select Page

👉 วิธีการรับมือกับโควิด-19 👈

                                                                                                                                           🔹 อยู่ห่างด้วยระยะ 1-2 เมตร
                                                                                                                                           🔹 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน
                                                                                                                                           🔹 หมั่นล้างมือ
                                                                                                                                           🔹 ตรวจวัดอุณหภูมิ (เฉพาะกรณี)
                                                                                                                                           🔹 ใช้แอปฯไทยชนะ
                                                               🟢 ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก เพื่อตัวท่าน ครอบครัวและสังคม

เทศบาลตำบลสูงเนิน