Select Page

? วิธีการรับมือกับโควิด-19 ?

                                                                                                                                           ? อยู่ห่างด้วยระยะ 1-2 เมตร
                                                                                                                                           ? สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน
                                                                                                                                           ? หมั่นล้างมือ
                                                                                                                                           ? ตรวจวัดอุณหภูมิ (เฉพาะกรณี)
                                                                                                                                           ? ใช้แอปฯไทยชนะ
                                                               ? ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก เพื่อตัวท่าน ครอบครัวและสังคม

เทศบาลตำบลสูงเนิน