เลือกหน้า

 

ขอเชิญ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเช้าและครอบครัว และผู้ที่มาซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564

ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK


? ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ?

ณ โดมหน้าเทศบาล

? เพียงแค่นำบัตรประชาชนชนมา ตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ?

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน