Select Page
วันที่ 16 กันยายน 2564
215 คน ผลตรวจ พ่อค้าแม่ค้า ตลาดเย็น เทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นลบทั้งหมด
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนาย ณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเนิน
? ได้จัดการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ภายใต้โครงการตลาดปลอดเชื้อ – ร้านค้าปลอดภัย
ให้กับพ่อค้าแม่ค้า-ตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน
?เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ??
เทศบาลตำบลสูงเนิน