เลือกหน้า

O20 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 (ช่วงจากทาง แยกถนนเทศบาล 2 ซอย 4 หน้าวัดตะคองหลงทางทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมราคากลาง-1.pdf    ...

O20 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน า ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 9 (สี่แยกศาลา กลางบ้านถึงทางแยกถนนยุทธศาสตร์) ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เปิดเผยราคากลาง.pdf    ...

O20 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 9 ซอย 1/1 ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รวมประชาสัมพันธ์ราคากลาง-เทศบาล-9.pdf    ...

O20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยว่า ๕ ตัน เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๗.๖๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคฯ-1.pdf    ...

O20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเทศบาล ๑๔ ด้านซ้ายทาง (ช่วงจากทางแยกถนนเทศบาล ๑๐ ไปทางทิศตะวันออก) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรฯ.pdf...
เทศบาลตำบลสูงเนิน