เลือกหน้า

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 9 ซอย 1/1 ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อฯ...

ประกาศยกเลิก โครงการประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วนน้ำ แรงม้าไม่น้อยกว่า 47.60 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,100 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #2

ยกเลิกประกาศฯ...

ประกาศยกเลิก โครงการประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วนน้ำ แรงม้าไม่น้อยกว่า 47.60 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,100 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ-โครงการประกวดราคาซื้่อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบฯ...

ประกาศยกเลิกโครงการจัดจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอน และถนน คสล. ตามแนวงคลองไส้ไก่หลังบ้านพักตำรวจ ตามแนวคลองชุมชนโนนค่า – ออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก...
เทศบาลตำบลสูงเนิน