เลือกหน้า

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ครั้ง 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประชุม สปสช

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดใหญ่สูงเนิน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ...

เข้ารับรางวัล “Digital Infinity: Smart Living ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้ารับรางวัล “Digital Infinity: Smart Living ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...
เทศบาลตำบลสูงเนิน