เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
เทศบาลตำบลสูงเนิน