เลือกหน้า

O20 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 (ช่วงจากทาง แยกถนนเทศบาล 2 ซอย 4 หน้าวัดตะคองหลงทางทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมราคากลาง-1.pdf    ...

O20 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน า ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 9 (สี่แยกศาลา กลางบ้านถึงทางแยกถนนยุทธศาสตร์) ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประชาสัมพันธ์-โครงการงวางท่อระบายน้ำ-ค.ส.ล.ถนนเทศบาล-9-สี่แยกศาลา.pdf  ...
เทศบาลตำบลสูงเนิน