เลือกหน้า

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร รองประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล...

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 พสกนิกรชาวสูงเนิน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดใหญ่สูงเนิน และบริเวณลานเทศบาลตำบลสูงเนิน...
เทศบาลตำบลสูงเนิน