เลือกหน้า

?ประกาศรับฟังคำวิจารย์ร่าง การจัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย

ประกาศรับฟังคำวิจารย์-รถบรรทุก...

?ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนมิตรสัมพันธ์ ตั้งแต่สะพานลอยหน้าโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดป่าสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นผิวทางเดิน-วิ่งแอสฟัลท์คอนกรีตภายในสวนสาธารณะเทศบลตำบลสูงเนิน ชุมชนบ้านหั...

?ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 15 ทางไปบริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด ชุมชนเบญจมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นผิวทางเดิน-วิ่งแอสฟัลท์คอนกรีตภายในสวนสาธารณะเทศบลตำบลสูงเนิน ชุมชนบ้านหั...
เทศบาลตำบลสูงเนิน