เลือกหน้า

ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ

ส้มโอหวานรสดี  ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว

“มุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำสมัย ใส่ใจประชาชน

นายณัฐกาล สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

“ประสานความร่วมใจรับนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาความเจริญสู่ท้องถิ่น แบบบูรณาการ

ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ

ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดใหญ่สูงเนิน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ...

เข้ารับรางวัล “Digital Infinity: Smart Living ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้ารับรางวัล “Digital Infinity: Smart Living ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว-นวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...

จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมี นายอนุชา สร้อยเป้า และนางปัทมา พลตื้อ วิทยากรจากโรงพยาบาลสูงเนิน ร่วมถ่ายทอดความรู้...

ร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ( WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 9)

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล  สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ( WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 9) ณ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓...

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร...

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารและและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารและและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร ณ...

ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแสดล้อม ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร...

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ดังนี้ 1. ชุมชนบูรพาสามัคคี 2. ชุมชนบ้านเหล่าโน่นค่า-ออมสินพัฒนา 3....
กำลังดู 15 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 526,623)
กำลังดู 15 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 526,623)

ที่อยู่: 111 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

E-mail : sungnoen.general@gmail.com (แจ้งเรื่องทั่วไป)

E-mail : sungnoen.sdm111@gmail.com (แจ้งเรื่องทุจริต)

โทรศัพท์ 0-4441-9795, 0-4441-9397, 0-4441-9930

โทรสาร 0-4441-9006

030510
Total Users : 30510
Who's Online : 1
เทศบาลตำบลสูงเนิน