เลือกหน้า

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแสดล้อม ร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน