เลือกหน้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ชุมชนญาติเจริญ กม.2 และชุมชนเบญวดีร่วมใจ

เทศบาลตำบลสูงเนิน