เลือกหน้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยสภาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบบ้าน จำนวน 1 หลัง มอบให้นางวิลัย หวายสูงเนิน ชุมชนบูรพาสามัคคี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งให้กำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลสูงเนิน