เลือกหน้า
วันที่ 28 กันยายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลสูงเนินร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงของที่ว่าการอำเภอสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน