เลือกหน้า

วัน่ที่ 26 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมจัดกิจกรรม “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยนายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน