เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

แจ้งเตือน… หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ปกคลุมบริเวณประเทศไทย คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีผลกระทบ 26-29 กันยายน 2566 🌧️⛈

เทศบาลตำบลสูงเนิน