เลือกหน้า

วันที่ 20 กันยายน 2566

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน