เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้มอบหมายให้ นายภุชพงศ์ ทองพันภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue ในการให้บริการและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

เทศบาลตำบลสูงเนิน