เลือกหน้า

วันที่ 8 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าศึกษาดูงานที่ “โครงการชั่งหัวมัน ตามรอยพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี” อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลตำบลสูงเนิน