เลือกหน้า

วันที่ 7 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พาคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าดูงานที่”ไร่เพชรมาลัยกุล อำเภอหนองหญ้าปล้อง ” และ “ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน” ณ จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลตำบลสูงเนิน