เลือกหน้า
วันที่ 6 กันยายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พาคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าดูงานที่ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี ในเรื่อง “การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน”
เทศบาลตำบลสูงเนิน