เลือกหน้า

วันที่ 1 กันยายน  2566

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแสงธรรมลำตะคอง ชุมชนญาติเจริญ กม.2 ชุมชนเบญจวดีร่วมใจ ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ชุมชนเสริมเบญจพัฒนา ที่ได้รับแว่นแก้ไขปัญหาสายตาตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัด ในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน