เลือกหน้า
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
🔷🔷เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมวิ่งการกุศลในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้ร่วมเดินขบวนงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินโดยได้จัดริ้วขบวนสมโภช 555 ปี เมืองนครราชสีมา และภายในงาน ได้จัดซุ้มนิทรรศการและจัดจำหน่ายผ้าเงี่ยงนางดำของดีเมืองสูงเนิน 🔶🔶และในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนินได้ส่งนักร้องเข้าประกวดร้องเพลง ประเภทตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวสูงเนินร่วมรับชมและให้กำลังใจได้ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลสูงเนิน