เลือกหน้า
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลสูงเนิน อสมและผู้นำชุมชนจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนบ้านหันสามัคคีและชุมชนประตูน้ำกลางบ้านร่วมใจ
เทศบาลตำบลสูงเนิน