เลือกหน้า
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
นายภุชพงศ์ ทองพันภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รับมอบรถเข็นวีลแชร์จากวัดใหม่อัมพรเพื่อให้เทศบาลตำบลสูงเนินนำส่งต่อให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไป
เทศบาลตำบลสูงเนิน