เลือกหน้า
วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้มอบหมายให้นายภุชพงศ์ ทองพันภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบถังดับเพลิงให้แก่วัดใหม่อัมพร จำนวน 1 ถัง ทดแทนถังดับเพลิงเดิมที่ชำรุด
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน