เลือกหน้า
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้ารับโล่เกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ,ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
เทศบาลตำบลสูงเนิน