เลือกหน้า
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองช่างและสำนักปลัด ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านผู้ประสบอัคคีภัยของนายณัฐกิตต์ รัตนศรสูงเนิน บริเวณหลังโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์
เทศบาลตำบลสูงเนิน