เลือกหน้า

10 สิงหาคม 2566

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนิน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม อสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีและในชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-ออมสินพัฒนา

เทศบาลตำบลสูงเนิน