เลือกหน้า
วันที่ 3 สิงหาคม 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายสถาพร ไชยนรินทร์ ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ โอนย้ายจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน