เลือกหน้า
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในชุมชนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน