เลือกหน้า

 

วันที่ 18  กรกฎาคม  2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล   สุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยนายกฤษณธร  เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดใหญ่สูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน