เลือกหน้า
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภา เดินทางไปมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนญาติเจริญ ชุมชนสุขาวดี ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ชุมชนเสริมสุขพัฒนา ที่ได้รับแว่นแก้ไขสายตาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัด ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน