เลือกหน้า
วันนี้ 12 กรกฎาคม 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบูรพาสามัคคี ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรื่อง และชุมชนกลางบ้านพัฒนา ที่ได้รับแว่นแก้ไขสายตาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัด ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน