เลือกหน้า
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ออกประชาคมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลสูงเนิน ซึ่งโครงการบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
     
เทศบาลตำบลสูงเนิน