เลือกหน้า
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ออกชี้แจงการจัดตั้งชุมชนและหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการชุมชน การรวมเขตชุมชนเพื่อการเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ณ บริเวณบ้านกำนันไกร เปลี่ยนกลาง
เทศบาลตำบลสูงเนิน