เลือกหน้า
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นายณัฐกาลสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ คุณย่าขาว เปลี่ยนกลาง คุณแม่ของกำนันไกร เปลี่ยนกลาง ฌาปนสถาน ณ วัดสุขาวดีตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนินเป็นประธานในพิธี
เทศบาลตำบลสูงเนิน