เลือกหน้า
วันที่ 28 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนินนำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ใหญ่บ้าน, และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวง รื้อถอน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำพุตลาดเช้าสูงเนิน โดยมีอาจารย์สมบัติ ปธิปะปา ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำพิธีในการบวงสรวงครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความความสิริมงคลแก่พี่น้องชาวตลาดเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน