เลือกหน้า
.
วันที่ 27 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ออกชี้แจงการจัดตั้งชุมชนและหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการชุมชน การรวมเขตชุมชนเพื่อการเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนบูรพาสามัคคี ณ ศาลาชุมชนบูรพาสามัคคี
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน