เลือกหน้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2566
นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลาตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน