เลือกหน้า
วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน กล่าวพบประชาชนในโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 8 และ 10 ณ อาคารบริษัท เจริญสุขมั่งคั่ง จำกัด ชุมชนเสริมสุขพัฒนา
เทศบาลตำบลสูงเนิน