เลือกหน้า
วันที่ 22 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ออกชี้แจงการจัดตั้งชุมชน และหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการชุมชน การรวมเขตชุมชนเพื่อการเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนสว่างแสงธรรมและชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์ ณ มูลนิธิสุงเนินสงเคราะห์ (สว่างแสงธรรมธรรมสถาน)
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน