เลือกหน้า
วันที่ 22 มิถุนายน 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและอย.น้อยในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน
    
เทศบาลตำบลสูงเนิน