เลือกหน้า
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 และนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมกิจกรรมฝึกทำพวงกุญแจ จากผ้าเงี่ยงกับพี่น้องชาวชุมชนในโครงการครั้งนี้
เทศบาลตำบลสูงเนิน