เลือกหน้า
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน
     
เทศบาลตำบลสูงเนิน