เลือกหน้า
19 พฤษภาคม 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาล มอบค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่ประจำให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ(กรณีฉุกเฉิน) เหตุวาตะภัย(พายุฤดูร้อน) ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรืองและชุมชนเบญจมิตร
เทศบาลตำบลสูงเนิน