Select Page

11 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายกณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

ได้มาให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกับ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน ที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน

ณ จุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลสูงเนินบริเวณปากทางเข้าสูงเนิน..เทศกาลวันหยุดสงกรานต์ (7 วันอันตราย)

เทศบาลตำบลสูงเนินและประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างสูงยิ่ง

 

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน